loading...

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمينهاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.

منو تبلیغات

محل تبلیغ

بیمه های اشخاص


انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمينهاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرحهاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي ‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌ بهره‌مند شوند .
بيمه هاي اشخاص به سه گروه كلي تقسيم مي شوند:

    بيمه اشخاص (درمان)
    در اين گروه بيمه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد. به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌، مخارج ‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.
    رشته بيمه اشخاص(درمان) مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
        بيمه درمان گروهي تمام درمان
        در اين زير رشته بيمه‌اي، بيمه ايران بيمه‌گر اول بيمه‌شدگان بوده و هزينه درمان ايشان را جبران مي‌نمايد. بر اساس اين قراردادها هزينه‌هاي درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بيمه‌گر جبران مي‌شود.
        بيمه درمان مسافرت به خارج از كشور
        اين بيمه‌نامه اشخاصي كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور مي‌باشد. كليه خدمات موضوع اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في مابين، مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين‌المللي شركت كمك رساني آكسا و يا مفري تضمين و ارائه مي‌گردد. همچنين خسارت‌هاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي‌باشد .
        بيمه درمان مسافران خارجي به داخل كشور(irha)
        بر اساس اين بيمه تمامي اتباع خارجي و ساكنين خارج ازكشور كه قصد مسافرت به ايران را دارند با ابتياع اين بيمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزاياي آن استفاده خواهند نمود.
        جهت رفاه حال بيمه شدگان محترم ، در حال حاضر، مركز خدمات رساني و پاسخگوي تلفني بيمه مسافري"ايرها"(IRHA CALL CENTER) درتهران – 000000000 -000000000000000000000 ساختمان حوزه معاونت فني شركت مستقر و مشغول ارائه خدمات و راهنمايي لازم و مناسب به شعب شركت و بيمه شدگان مي باشد. در صورت وجود هرگونه سؤال احتمالي در اين زمينه خواهشمند است با شماره تلفن  000000000000000 - 021  تماس حاصل فرماييد.
    بيمه اشخاص (عمر)
    بيمه عمر از ديدگاه حقوقي، قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر در مقابل دريافت حق‌بيمه از بيمه‌گذار متعهد مي‌شود كه در صورت فوت و يا حيات بيمه‌شده در زمان معيني مبلغي به عنوان سرمايه و يا مستمري به استفاده‌كننده (بيمه‌گذار يا شخص ثالث) تعيين شده از طرف او و يا وراث قانوني بپردازد.
    خطر فوت در بيمه‌هاي عمر، به هر علت و شامل انواع بيماري‌ها و حوادث مي‌باشد و فقط هزينه‌هاي جنگ و خودكشي از آن مستثني شده، تنها تحت ضوابط خاصي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
    هدف اساسي بيمه‌هاي عمر ايجاد، جمع آوري ذخاير مالي، سرمايه‌گذاري، كسب سود حاصله از سرمايه‌گذاري و نهايتاً ايفاي تعهدات شركت بيمه‌گر در قبال استفاده‌كنندگان مي‌باشد.
    در بيمه‌هاي عمر، بيمه‌گذار با پرداخت حق بيمه معيني -به صورت ماهيانه، ساليانه يا يكجا-، مبلغ معيني را پس از پايان مدت بيمه‌نامه دريافت خواهد كرد و در صورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده كنندگان تعلق مي‌گيرد.
    رشته بيمه اشخاص(عمر) مشتمل بر 13 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
        بيمه عمر انفرادي
        بيمه عمر انفرادي بيمه‌نامه‌اي است كه به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت فوت يا حيات بيمه‌شده‌، سرمايه‌اي را بصورت يكجا به ذينفع يا استفاده‌كننده كه در بيمه‌نامه قيد گرديده است پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه‌نامه بيمه‌گذار براي بيمه‌نمودن خود اقدام مي‌نمايد.
            بيمه عمر مانده بدهكار انفرادي
            افرادي كه از موسسات اعتباري يا بانك‌ها وام دريافت مي‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت كنند، پرداخت اقساط وام از سوي بازماندگان آنها مشكل و يا غيرممكن خواهد بود. وام‌گيرنده مي‌تواند با خريد بيمه عمر مانده‌بدهكار براي خود، اين مشكل را برطرف سازد. دراين نوع بيمه، هرگاه وام‌گيرنده (بيمه‌گذار) درطول مدت وام فوت كند، بيمه‌گر بقيه بدهي او را، ازتاريخ فوت تا پايان مدت وام، يكجا در وجه وام‌دهنده و يا استفاده‌كنندگاني كه در بيمه‌نامه ذكر شده‌اند پرداخت مي‌كند؛ درنتيجه بازماندگان او ديني درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثيقه مورد رهن بعد از فوت بيمه شده آزاد خواهد شد.
            بيمه تامين آتيه فرزندان
            والدين مي توانند به منظور تامين هزينه تحصيلات فرزندان ، هزينه جهيزيه و همچنين هزينه ازدواج فرزندانشان از بيمه نامه آتيه فرزندان استفاده كنند.كه فرزندان از بدو تولد مي توانند تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرند .
            بيمه عمر زماني انفرادي
            در اين نوع بيمه چنانچه بيمه‌شده در خلال مدت بيمه فوت كند و حق‌بيمه‌ها تا تاريح فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به استفاده‌كننده پرداخت خواهد شد. ولي اگر بيمه‌شده در پايان مدت در قيد حيات باشد، بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست . امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن مي‌باشد . در بيمه‌هاي عمر زماني انفرادي سن شخص بيمه‌شده به‌اضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد.
            بيمه تمام عمر انفرادي
            هدف در بيمه عمر اطمينان يافتن از آينده از طريق تأمين سرمايه يا مستمري براي فرد بيمه شده و يا افراد ذينفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حيات و يا پس از فوت وي مي‌باشد. تعهد شركت بيمه در اين زمينه در مقابل دريافت حق بيمه مي‌باشد. بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بطور مادام العمر متعهد مي شود كه اگر هر زمان و به هر علت ، بيمه شده فوت كند سرمايه مندرج در بيمه نامه را با اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده به استفاده كننده بپردازد.
            بيمه عمر و پس‌انداز انفرادي
            در اين بيمه، چنانچه بيمه‌شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد، در صورتيكه حق بيمه‌ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به‌اضافه سرمايه‌اي كه ممكن است تا تاريخ فوت از محل مشاركت در منافع تامين شده باشد، به ذينفع پرداخت شده و چنانچه اين بيمه‌نامه تا پايان مدت ادامه يابد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به‌اضافه سرمايه اضافي كه ممكن است از محل مشاركت در منافع تامين شده باشد به ذينفع پرداخت مي‌شود.
            بيمه تامين هزينه جهيزيه
            در اين نوع بيمه نامه بيمه گذار و بيمه شده پدر يا مادر دختر و يا در صورت عدم وجود آنان هر شخص ديگري است كه علاقمند به تامين آينده دختر بوده و استفاده كننده در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دختري است كه بيمه نامه به نفع او صادر شده است.
            بيمه جامع زندگي
            اين بيمه نامه علاوه بر تأمين منابع لازم براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي، برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت و امكان دريافت مستمري، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بيمه هاي پرداختي و ارائه خدمات به بيمه شدگان نيز داراي انعطاف پذيري زيادي بوده و با دارا بودن ضريب افزايش سالانه جهت حق بيمه و سرمايه فوت ، بيمه شده را در مقابل تورم فرضي آينده تجهيز مي نمايد.
        بيمه عمر گروهي
        بيمه عمر گروهي بيمه‌نامه‌اي است كه به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي شود در صورت فوت يا حيات بيمه‌شده‌، سرمايه‌اي را بصورت يكجا به ذينفع يا استفاده‌كننده كه در بيمه‌نامه قيد گرديده است پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه‌نامه بيمه‌گذار براي بيمه‌نمودن كاركنان خود اقدام مي‌نمايد.
            بيمه تمام عمر گروهي
            هدف در بيمه عمر اطمينان يافتن از آينده از طريق تأمين سرمايه يا مستمري براي فرد بيمه شده و يا افراد ذينفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حيات و يا پس از فوت وي مي‌باشد. تعهد شركت بيمه در اين زمينه در مقابل دريافت حق بيمه مي‌باشد. بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بطور مادام العمر متعهد مي شود كه اگر هر زمان و به هر علت ، بيمه شده فوت كند سرمايه مندرج در بيمه نامه را با اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده به استفاده كننده بپردازد.
            بيمه عمر مانده بدهكار
            موسسات اعتباري يا بانك‌ها مي‌توانند افرادي را كه از آنها وام دريافت مي‌دارند را بيمه نمايند تا چنانچه درطول مدت وام، وام‌گيرنده فوت كند، پرداخت اقساط وام از سوي بيمه‌گر انجام مي‌شود، درنتيجه بازماندگان وام‌گيرنده ديني درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثيقه مورد رهن بعد از فوت بيمه‌شده آزاد خواهد شد .
            بيمه عمر زماني
            در اين نوع بيمه چنانچه بيمه‌شده در خلال مدت بيمه فوت كند و حق بيمه‌ها تا تاريح فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به استفاده‌كننده پرداخت خواهد شد. ولي اگر بيمه‌شده در پايان مدت در قيد حيات باشد، بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت و حق‌بيمه‌ها قابل برگشت نيست. امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق‌بيمه آن مي‌باشد .
            بيمه عمر و پس‌انداز
            افراد دورانديش وآينده نگر با هرتوان مالي ازطريق پس اندازهاي خود مي توانند يك بيمه نامه عمروپس انداز داشته باشند . اين بيمه نامه ازطريق جمع آوري پس اندازهاي كوچك مردم سرمايه هاي بزرگ براي آنها تشكيل مي دهد . به اين بيمه عنوان بازنشستگي هم اطلاق مي شود .
            بيمه كاركنان دولت(عمر گروهي)
            در اين نوع بيمه، كاركنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت يك سال بيمه مي‌شوند. حق بيمه اين بيمه بر اساس بخشنامه‌هاي صادره از طرف دولت تعيين مي‌شود.
    بيمه اشخاص (حوادث)
    موضوع اين بيمه سانحه وحادثه‌اي است كه مي‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم كلي و يا جزئي، از كارافتادگي موقت، جراحت و صدمات بدني و هزينه هاي پزشكي گردد.
    موضوع بيمه حوادث پرداخت غرامت معين در صورت فوت موردبيمه يا نقص عضو و از كار افتادگي و جبران هزينه‌هاي درماني ناشي از وقوع حوادث مشمول بيمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌هاي اصلي در بيمه‌هاي حوادث مي‌باشد و خطرات از كارافتادگي موقت و بستري در بيمارستان و هزينه‌هاي پزشكي ناشي از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعي قرار دارند.
    بيمه‌هاي حوادث اكثراً به صورت پوشش خطرات ناشي از حوادث در تمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مكان و يا زمان در طول مدت بيمه‌نامه بوده و شامل خطرات شغلي، حرفه‌اي، ورزشي، ماموريت، مسافرت و ... مي‌گردد.
    رشته بيمه اشخاص(حوادث) مشتمل بر 9 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
        انفرادي
            بيمه اشخاص حوادث انفرادي
            در اين بيمه شخص مي‌تواند خود و يا فرد ديگري را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدت يك سال بيمه نمايد. در اين بيمه‌نامه تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و كلي دائم، از كارافتادگي، هزينه پزشكي، غرامت روزانه از كارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعيين مي‌گردد.
        گروهي
        بيمه حوادث گروهي براي تعداد بيش از ده نفر صادر مي‌شود و شرايط آن با توجه به نياز بيمه گذار تنظيم مي‌گردد. در اين بيمه، بيمه‌گذار مي‌تواند افرادي را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي براي مدت يك سال بيمه نمايد. حق بيمه در اين قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلي كه 75% افراد را شامل مي‌شود تعيين مي‌گردد .
            بيمه كاركنان دولت
            در اين نوع بيمه كاركنان دولت در مقابل حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي براي مدت يك سال بيمه مي‌شوند. حق‌بيمه اين بيمه بر اساس بخشنامه‌هاي صادره از طرف دولت تعيين مي‌شود.
            بيمه دانش آموزي
            در اين نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذكر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌كننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.
            بيمه دانشجويان
            در اين نوع قرارداد دانشجويان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذكر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌كننده شرايط و حق بيمه مي‌باشد.
            بيمه مهدكودك‌ها
            در اين نوع قرارداد كودكان مهدكودك‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و سازمان آموزش و پرورش و يا سازمان بهزيستي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذكر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌كننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.
            بيمه سازمان‌ها
            در اين بيمه هر سازمان مي‌تواند كاركنان خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدت يك سال بيمه نمايد. در اين قرارداد تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و كلي دائم، از كارافتادگي، هزينه پزشكي، غرامت روزانه از كارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس طبقه شغلي اكثريت افراد (75% افراد) تعيين مي‌گردد .
            بيمه گروهي كوتاه‌مدت
            در اين بيمه هر گروهي مي‌تواند اعضاي خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي بازه‌هاي كوتاه‌مدت بيمه نمايد. در اين قرارداد تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و كلي دائم، از كارافتادگي، هزينه پزشكي، غرامت روزانه از كارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس طبقه شغلي اكثريت افراد (75% افراد) و با درنظر گرفتن تعرفه‌هاي كوتاه‌مدت تعيين مي‌گردد .
            بيمه حوادث خانواده
            در اين بيمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از كشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گذار مي‌باشد.
            بيمه حوادث نوروزي
            در اين بيمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطيلات نوروزي در داخل و خارج از كشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گذار مي‌باشد.

برچسب ها بیمه های اشخاص ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
مدیریت

 

 


نرم افزار حسابداري پيمانكاري كاوش

آزمون نظام مهندسي

نرم افزار حسابداري پيمانكاري كاوش

 

بزرگترین بانک مقالات و اطلاعات مهندسی عمران

 

فروشگاه
 • فروشگاه

توجه: طراحی انواع وب سایت پذیرفته میشود

Title
عنوان محصول
قیمت : ...
خرید پستی
توضیحات محصول
برای ویرایش این بلوک به قسمت تنظیمات بلوک های دلخواه > بلوک فروشگاه شماره 1 مراجعه کنید.
خبرنامه

خبرنامه سایت عضو شويد

در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود


 

انتقال آنلاين کارت به کارت

Top-Products

براي استفاده از خدمات انتقال آنلاين کارت به کارت وجه لطفا يکي از بانک هاي سرويس دهنده زير را انتخاب کنيد.
 
 روی بانک صادر کننده کارت خود کلیک کنید و مبلغ خرید خود را به یکی از شماره کارتهای مربوط به وب سایت منتقل نمایید:

پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک پاسارگاد پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک پارسیان پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک ملی پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک ملت پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک سامان پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک تجارت

 

پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک سینا پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک صادرات ایران پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک اقتصاد نوین پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک کشاورزی پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک شهر پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک سرمایه

 
 
در بالا لیست بانک هایی رو که می تویند کارت به کارت وجه کنید، می بینید. البته بعضی بانک ها مانند بانک ملت شما می تونید عملیات کارت به کارت رو در اینترنت بانک خودتون، که شناسه شو قبلا از بانک گرفته اید، انجام بدید. پرواضح است که دارندگان کارت های این بانک ها بایستی دارای کارت با رمز دوم و عدد cvv2 بوده و بانک صادر کننده، کارت ایشان در شبکه شتاب را فعال کرده باشد.
نکات تکمیلی:
انتقال کارت به کارت :طبق دستوالعمل بانک مرکزی دارندگان کارت برای انتقال وجوه خود و به لحاظ مسائل امنیتی باید از دروازه پرداخت اینترنتی بانک عامل خود اقدام مبادرت به انتقال وجه با سایر کارتهای شتاب نمایند . به عبارت دیگر فقط دارندکان کارتهای بانکهای معرفی شده بالا می توانند از طریق سایت اینترنت بانک وجوه خود را منتقل نمایند .
- در روال واریز وجه چنانچه عملیات انتقال وجه شما بصورت کامل انجام نگیرد یک شماره پیگیری دراختیار شما قرار می گیرد که دارنده کارت می تواند با ضمن مراجعه به گزارشهای بانک وضعیت گردش خود را بررسی نماید .
- میزان انتقال وجه از طریق این سامانه در طول 24 ساعت حداکثر سی میلیون ریال است.
 • خرید پستی

  خرید نقدی با تخفیف ویژه

  توضیحات و تصاویر بیشتر

  Balatarin Cloob Twitter FriendFeed Facebook Google Digg Yahoo! technorati delicious 

عضویت در موضوعات حقوقی

 

عضویت کانال مشاورین قوانین چک وسفته

 

عضویت کانال مشاوره و ثبت تغییرات شرکت ها

 

عضویت کانال مشاورین حقوقی خانواده

 

عضویت کانال مشاورین امور قراردادها

 

عضویت کانال مشاورین حقوق کیفری

 


عضویت کانال مشاورین آیین دادرسی

 

برای مشاوره نمونه دادخواست

برای مشاوره نمونه دادخواست 

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره .......... تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

 


درباره ما
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • اجاره خودرو تهران
 • ابزار ساخت باکس دانلود فلت
 • hsecivilshop.test.com
 • hsecivil.blogsky.com
 • hsecivil.seeme.ir
 • محاسبات-انلاین
 • تبدیل واحد
 • لباس کار
 • تبديل فايل هاي PDF به Word
 • ابزار ساخت کد انتقال کاربر به سایت یا صفحه جدید
 • ابزار ساخت لوگوي کدنويسي شده حرفه اي
 • ابزار حرفه ای ساخت کد بنر گوشه ای
 • ابزار ساخت قالب برای صفحات جداگانه به شکلی زیبا و حرفه ای
 • ابزار ساخت اسلايدر
 • آموزش تصویری عمرانی
 • جزوات درسی مهندسی عمران
 • ₪₪₪زدنیم بروزترین وبلاگ نیمباز₪₪₪
 • دانلود قالب جدید برای رزبلاگ
 • سوالات و جزوه های رشته های فنی
 • ماژول
 • فراهانی
 • مقاله و جزوات عمران و معماری ( architectural - civil
 • دامین ارزان
 • جدول تناوبی
 • فرمول نویسی آنلاین
 • پرتال دانشجویان عمران
 • خانه عمران
 • وب فول ساخت وب سایت رایگان
 • آدرسهای وبسایت رایگان
 • پروژه دانلود
 • وب سایت عمران
 • آموزش تصویری دروس دانشگاهی مهندسی
 • فضای آپلود 5 گیگ رایگان
 • رز آپلود
 • کسب درامد عالی
 • ماشین حساب آنلاین
 • فتوفانیا : ساخت عکس های بی نظیر برای خودتان با یک کلیک
 • رهگیری مرسولات پستی
 • قیمت بروز آهن اصفهان
 • قیمت مصالح
 • ایمنی عمران
 • دانلود سریال جدید
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • منو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 773
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 132
 • آی پی امروز : 90
 • آی پی دیروز : 86
 • بازدید امروز : 534
 • باردید دیروز : 522
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 3,765
 • بازدید ماه : 534
 • بازدید سال : 100,669
 • بازدید کلی : 1,009,223
 • کدهای اختصاصی
  مقررات و استانداردها

  آیین نامه ها

  استانداردها

  قانون کار

  مقاوله نامه ها

  محصولات فرهنگی مرکز

  پوستر

  فیلم

  مالتی مدیا

  کتاب

  تازه های ایمنی

  اخبار ایمنی

  رویدادها

  مدیریت ریسک

  عملکرد مرکز

  WhatsApp
  پشتیبانی 

  توجه : تمامی درخواست های خود را به صورت شبانه روزی از طریق واتس آپ ارسال بفرمایید تا در اولین فرصت توسط کارشناسان سایت تماس گرفنه شود شماره تماس واتس آپ 00905541965030 

  اطلاعیه
  • اطلاعیه
   به وبسایت ما خوش امدید
  در خبر نامه سایت عضو شوید